ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

През февруари 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 50 места за настаняване с общ капацитет 2 000 легла, от които 21 хотели с 1 074 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г., е 11 023, като от тях 7 078 са от български граждани, а 3 945 – от чужденци. Спрямо февруари 2018 г. нощувките бележат увеличение с 9.6%, като при гостите от страната увеличението е с 4.7%, а при чуждестранните туристи е с 19.9%. През февруари 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 61.9% от всички нощувки на български граждани и 25.1% от тези на чужденци.