Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради с 49 жилища в тях и 3 916 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 13 други сгради с 3 972 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 25.0% по-малко, броят на жилищата в тях намалява с 27.9%, а общата им застроена площ – с 32.6%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради намаляват с 31.6%, а общата им застроена площ – с 27.7%.