Дейност на местата за настаняване в област Враца през декември 2018 година

            През декември 2018 г. в област Враца са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 488, а на леглата – 857. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се запазват.