Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в областта са функционирали 189 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 10.5%, а леглата в тях – с 6.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 82.4 хил., или със 7.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 67.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 35.1%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 39.3% от нощувките на чужденци и 39.5% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.3 и 25.4%.