Основни резултати от изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2018 година

PDF_файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2018 г. 72.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано нарастване от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 72.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 8-мо място в страната.

През 2018 г. 54.5% от населението в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано намаление от 3.8 проценти пункта.