ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното през 2018 г.  изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 66.6%  от домакинства в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, което е с 0.2 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това нарежда област Велико Търново на 20-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2017 г. областта е била на 12-то място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 33.4% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.