Дейност на местата за настаняване в област Добрич през октомври 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. в област Добрич са функционирали 65 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.7 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване, броят на стаите и леглата в тях нарастват съответно с 16.1, 9.1 и 9.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г., е 35.4 хил., или с 13.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.