Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. в област Варна са функционирали 189 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 13.4 хил., а на леглата – 30.8 хиляди. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 2.2%, а на леглата в тях намалява с 5.2%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г., е 113.9 хил., или с 8.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 17.3%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 43.8 хил. са от български граждани, а 70.1 хил. – от чужденци.