Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през третото тримесечие на 2018 година

 ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 100.5 хил., от които 54.3 хил. са мъже, а 46.2 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.1 хил., а спрямо третото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 2.9 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 48.3% (при 53.3% за страната), съответно 54.3% за мъжете и 42.7% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на девето място в страната, а по коефициент на заетост на деветнадесето място.