Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. се запазват като брой спрямо края на юни 2018 г., и остават 51.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.5% и „Образование“ с 8.5%.

В края на септември 2018 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 0.1% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юли 2018 г. е 790 лв., за август – 790 лв. и за септември – 819 лева.