Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 г. е 10, а новопостроените жилища в тях са 23.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2018 г. е 2 052 кв. м, или с 34.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява с 47.0% и достига 1 282 кв. метра.