ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ  В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Плевен са регистрирани 224 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 294, а на убитите – 23 души. В сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление на тежките пътнотранспортни произшествия с 0.4% и на ранените и убитите с 3.6 и 17.9%. (Фиг.1).