Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 77 жилищни сгради с 564 жилища в тях и 58 461 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 69 други сгради с 23 064 кв. м РЗП.
През третото тримесечие на 2018 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 42 жилищни сгради с 434 жилища в тях и 43 203 кв. м обща застроена площ и на 51 други сгради с 21 244 кв. м РЗП.