Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през третото тримесечие на 2018 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради със 79 жилища в тях и с 10 899 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 66 други сгради с 16 474 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 12.5%, жилищата в тях – с 21.0%, а общата им застроена площ – с 8.7%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава нарастване със 17.9%, а общата им застроена площ е по-малко с 67.1%.