Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 3 256 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 29 други сгради с 19 862 кв. м РЗП.
През третото тримесечие на 2018 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 12 жилищни сгради с 21 жилища в тях и с 3 100 кв. м РЗП и на 18 други сгради с 10 971 кв. м РЗП.