Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 151 жилищни сгради с 879 жилища в тях и 97 295 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради със 17 531 кв. м РЗП.
През третото тримесечие на 2018 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 77 жилищни сгради с 1 293 жилища в тях и със 70 720 кв. м РЗП и на 29 други сгради с 22 012 кв. м РЗП.