Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2018 година

PDF_файл

През август 2018 г. в област Кърджали са функционирали 33 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 534, а на леглата – 1 063. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях – с 8.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г. е 8 010 и намалява с 8.3% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 9.8%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 18.9%.

През август 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 56.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 47.3% и 43.5%.