ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Русе с осъдителна присъда са приключили делата за  932 извършени престъпления. В сравнение с 2016 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане се увеличава с 34.7%. Общо 884 от наказаните престъпления са извършени от едно лице; 37 са извършени от двама, а 11 са с трима и повече извършители.

През 2017 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 1095, или с 24.7% повече от предходната година. Те представляват 3.3% от общия брой на обвиняемите лица за страната при относителен дял за 2016 г. 2.6%. С ефективни осъдителни присъди са 345 лица, а условно осъдените са 545. Оправдателни присъди са постановени на 17 обвиняеми, а 176 лица са освободени от наказание. В сравнение с 2016 г. броят на лицата с ефективни присъди се увеличава с 92, а този на условно осъдените – с 89.