Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Хасково е 96.8 хил., от които 48.8 хил. са мъже, а 48.0 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0.7%. Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 49.2% (при 52.5% за страната), съответно 51.1% за мъжете и 47.4% за жените. По коефициент на заетост област Хасково е на четиринадесето място сред областите в страната.