Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради с 55 жилища в тях и 6 144 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 45 други сгради с 18 543 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 68.4%, жилищата в тях – със 103.7%, а общата им застроената площ – със 140.0% . Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 45.2%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 23.8%.