Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на юни 2018 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на март 2018 г., като достигат 61.5 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1% (13.1 хиляди), а в частния сектор с 1.3% (48.4 хиляди) през второто  тримесечие на 2018 година.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.5% или с 2.1 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 4.7%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2018 г. за област Пазарджик е 906 лв., за май – 862 лв., и за юни – 859 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 6.1% и достига 876 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 980 лв., а за частния – 847 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 6.2% в сравнение с второто тримесечие на 2017 година.