Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през юни 2018 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През юни 2018 г. в област Ловеч са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла, от които 45 с една и две звезди, 24 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 832, а на леглата 3 811. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се увеличава с 2 и броят на леглата в тях се увеличава с 0.4%. Спрямо юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.9%, а леглата в тях намаляват – с 6.0%.