Дейност на местата за настаняване в област Добрич през април 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През април 2018 г. в област Добрич са функционирали 68 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.9 хил., а на леглата – 8.2 хиляди. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване нараства със 17.2%, а стаите и леглата в тях намаляват съответно с 1.4 и 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 43.4 хил., или с 4.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.