Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на декември 2017 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на септември 2017 г., като достигат до 31.9 хил. души.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 6.4% (до 837 лева).