Брутен вътрешен продукт за област Варна през 2016 година

Пълне текст в PDF файл

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2016 година е 6 089 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 2.2%. Произведеният в областта БВП е 6.5% от общия за страната. На човек от населението се падат 12 879 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 28 465 лева.