Места за настаняване в Софийска област през ноември 2017 година

PDF файл
 

През ноември 2017 г. в Софийска област са функционирали 92 места за настаняване с общо 7 458 броя легла. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 1.1%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 13.3%), следван от местата за настаняване от категория 3 звезди (с 4.2%), докато броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял (с 3.8%).
Реализираните приходи от нощувки през ноември 2017 г. са над 1 460.4 хил. лв., като 91.7% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с ноември 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 27.9%, като приходите от нощувки на чужди граждани са с 34.1% повече, а тези на български – с 27.3%.
През ноември 2017 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 13.9 % повече, реализираните от тях нощувки са се увеличили с 7.6%, а приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс – с 25.5%. В сравнение със същия месец на 2016 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец са с 27.0% по-малко, реализирали са с 38.0% по-малко нощувки, докато приходите от тях са се увеличили с 12.2 %.