Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Пазарджик през третото тримесечие на 2017 година – предварителни данни

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2017 г. е 18, което е с 28.6% повече спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 51, като в сравнение със същия период на 2016 г. е регистрирано намаление с 62.2% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 94.4% и с тухла 5.6%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 82 сгради с 606 жилища в тях, Пловдив – 74 сгради с 214 жилища, и Бургас – 68 сгради с 559 жилища.