Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 73,2 хил., от които 41,3 хил. са мъже, а 31,9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2017 г. е 47.5% (при 53.2% за страната).
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 4.6%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. броят на заетите лица в тази възрастова група остава непроменен.