Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2017 г. в област Добрич са функционирали 161 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.9 хил., а на леглата – 28.9 хиляди. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.2%, а броят на леглата в тях с 5.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г., е 683.1 хил., или с 11.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.