Основни данни за културата в област Шумен през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 

Музеи

Към 31.12.2016 г. в област Шумен действат 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, като боят им намалява с 2 спрямо 31.12.2015 година.

Към 31.12.2016 г. наличността на фондовите единици в музеите на област Шумен е 203.2 хил., като 2.7 хил. от тях са електронни. Спрямо 31.12.2015 г. броят на фондовите единици в музеите на област Шумен се увеличава с 0.3%.