Дейност на нефинансовите предприятия в област Монтана през 2015 година.

 ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 

 

 

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2015 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Монтана са 4 542, или с 1.2% повече в сравнение с предходната година.