Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2016 г. в област Добрич са функционирали 156 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.4 хил., а на леглата – 27.3 хиляди. В сравнение с август 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.1%, а броят на леглата в тях намалява с 0.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2016 г., е 612.3 хил., или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.