Дейност на местата за настаняване през юли 2016 година в област Добрич

Пълен текст в PDF файл

През юли 2016 г. в област Добрич са функционирали 153 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.3 хил., а на леглата – 27.0 хиляди. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 6.3%, а на леглата в тях – със 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2016г., е 619.9 хил., или с 10.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.