ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) в област Русе за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2015 г. броят на водените на отчет в детските педагогически стаи[1] в област Русе малолетни и непълнолетни лица е 310, а относителният им дял в общия брой за страната е 3.2%. В сравнение с 2014 г. този брой нараства незначително – с 0.6%. (табл. 1). Общо 53 са малолетните лица на възраст 8 – 13 навършени години, или 17.1% от общо водените на отчет в ДПС в областта през годината. Непълнолетните лица на възраст 14 – 17 навършени години са 257, или 82.9%. В сравнение с предходната година броят на малолетните, преминали през ДПС за извършени от тях противообществени прояви, намалява с 12, а делът им в общия брой – с 4.0 процентни пункта. И в двете възрастови групи преобладават момчетата. При водените на отчет в ДПС те са 64.2% във възрастовия интервал   8 – 13 навършени години и 75.1% в групата на непълнолетните.

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.