Karamfilov, Zakhari
 

Context search:
All spellings; Karamfilov, Zakhari