Информацията е достъпна в Библиотека на Национален Статистически Институт!