Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=демографска статистика$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
 Екземпляри: 2
Книга
Колективен автор: Българско княжество. Статистическо бюро; Bureau statistique de la principaute de Bulgarie
Паралелено заглавие: Mouvement de la population de la principaute de Bulgarie pendant l'annee 1883
Авторска отговорност: Българско княжество. Статистическо бюро Bureau statistique de la principaute de Bulgarie
Година на издаване: 1889
Издателство: Статистическо бюро;София; Книгопечатница Янко С. Ковачев;София
Страници: 736 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 21/ХР1
ID: NSI010000064
 
 Екземпляри: 2
Книга
Колективен автор: Българско княжество. Статистическо бюро; Bureau statistique de la principaute de Bulgarie
Паралелено заглавие: Mouvement de la population de la principaute de Bulgarie pendant l'annee 1884
Авторска отговорност: Българско княжество. Статистическо бюро Bureau statistique de la principaute de Bulgarie
Година на издаване: 1889
Издателство: Статистическо бюро;София; Типо-Литография Б. Зилбер;София
Страници: 395 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 21/ХР1
ID: NSI010000065
 
 Екземпляри: 2
Книга
Колективен автор: Българско Княжество. Статистическо бюро; Bureau statistique de la principaute de Bulgarie
Паралелено заглавие: Mouvement de la population de la principaute de Bulgarie pendant l'annee 1881
Авторска отговорност: Българско Княжество. Статистическо бюро Bureau statistique de la principaute de Bulgarie
Година на издаване: 1889
Издателство: Статистическо бюро;София; Печатница Д. Вълков;София
Страници: 1351 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 21/ХР1
ID: NSI010000066
 
 Екземпляри: 2
Книга
Колективен автор: Българско княжество. Статистическо бюро; Bureau statistique de la principaute de Bulgarie
Паралелено заглавие: Mouvement de la population de la principaute de Bulgarie pendant l'annee 1882
Авторска отговорност: Българско княжество. Статистическо бюро Bureau statistique de la principaute de Bulgarie
Година на издаване: 1889
Издателство: Статистическо бюро;София; Печатница на К. Т. Кушлев;София
Страници: 1199 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 21/ХР1
ID: NSI010000067
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):