Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Terzijska, H.$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
 Екземпляри: 4
Книга
Колективен автор: Национален Статистически Институт; National statistical institute
Подзаглавни данни: [data about 2017]
Авторска отговорност: Republic of Bulgaria. National Statistical Institute; Authors A. Dancheva at al. ; Editor A. Ilkova
Година на издаване: 2018
Издателство: NSI;Sofia; Печ.: Pre-print processing and printing Education and Science inc. Co.;Sofia
ISBN: 0861-0576
Страници: 272 p.
Език: англ.
Сигнатура: 7.5/Ч
ID: NSI010014719
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):