Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Kluwer Academic Publishers$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
 Екземпляри: 0
Колективен автор: Kluwer Academic Publishers in Cooperation with the Southern Demographic Association
Подзаглавни данни: Vol. 14 : March : 1995 : No. 1
Авторска отговорност: Kluwer Academic Publishers in Cooperation with the Southern Demographic Association
Година на издаване: 1995
Издателство: Kluwer Academic Publishers;Dordrecht
ISBN: 0167-5923
Страници: 144 p.
Език: англ.
Сигнатура: IO/P/ХР2
ID: NSI010012827
 
 Екземпляри: 0
Колективен автор: Kluwer Academic Publishers in Cooperation with the Southern Demographic Association
Подзаглавни данни: Vol. 14 : June : 1995 : No. 2
Авторска отговорност: Kluwer Academic Publishers in Cooperation with the Southern Demographic Association
Година на издаване: 1995
Издателство: Kluwer Academic Publishers;Dordrecht
ISBN: 0167-5923
Страници: 145-276 p.
Език: англ.
Сигнатура: IO/P/ХР2
ID: NSI010012828
 
 Екземпляри: 0
Колективен автор: Kluwer Academic Publishers in Cooperation with the Southern Demographic Association
Подзаглавни данни: Vol. 14 : September : 1995 : No. 3
Авторска отговорност: Kluwer Academic Publishers in Cooperation with the Southern Demographic Association
Година на издаване: 1995
Издателство: Kluwer Academic Publishers;Dordrecht
ISBN: 0167-5923
Страници: 277-371 p.
Език: англ.
Сигнатура: IO/P/ХР2
ID: NSI010012829
 
 Екземпляри: 0
Колективен автор: Kluwer Academic Publishers in Cooperation with the Southern Demographic Association
Подзаглавни данни: Vol. 14 : December : 1995 : No. 4
Авторска отговорност: Kluwer Academic Publishers in Cooperation with the Southern Demographic Association
Година на издаване: 1995
Издателство: Kluwer Academic Publishers;Dordrecht
ISBN: 0167-5923
Страници: 373-446 p.
Език: англ.
Сигнатура: IO/P/ХР2
ID: NSI010012830
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):