Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Glowny urzad statystyczny$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
 Екземпляри: 1
Книга
Колективен автор: Glowny Urzad Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Подзаглавни данни: 1947
Авторска отговорност: Glowny Urzad Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Година на издаване: 1947
Издателство: Nakladem Glownego Urzedu Statystycznego;Warszawa
Страници: 207 с.
Език: пол.
Сигнатура: SO/POL/Y/ХР2
ID: NSI010001505
 
 Екземпляри: 1
Книга
Колективен автор: Glowny Urzad Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Подзаглавни данни: 1948
Авторска отговорност: Glowny Urzad Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Година на издаване: 1949
Издателство: Nakladem Glownego Urzedu Statystycznego;Warszawa
Страници: 270 с.
Език: пол.
Сигнатура: SO/POL/Y/ХР2
ID: NSI010001578
 
 Екземпляри: 1
Книга
Колективен автор: Glowny Urzad Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Подзаглавни данни: 1949
Авторска отговорност: Glowny Urzad Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Година на издаване: 1950
Издателство: Nakladem Glownego Urzedu Statystycznego;Warszawa
Страници: 313 с.
Език: пол.
Сигнатура: SO/POL/Y/ХР2
ID: NSI010001610
 
 Екземпляри: 1
Книга
Колективен автор: Glowny Urzad Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Подзаглавни данни: 1950
Авторска отговорност: Glowny Urzad Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Година на издаване: 1951
Издателство: Nakladem Glownego Urzedu Statystycznego;Warszawa
Страници: 201 с.
Език: пол.
Сигнатура: SO/POL/Y/ХР2
ID: NSI010001631
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):