Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Duke University Press$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
 Екземпляри: 0
Колективен автор: Social Science History Association
Подзаглавни данни: Vol. 17 : 1993 : No. 1
Авторска отговорност: Social Science History Association
Година на издаване: 1993
Издателство: Duke University Press;Durham
ISBN: 0145-5532
Страници: 160 p.
Език: англ.
Сигнатура: IO/P/ХР2
ID: NSI010012955
 
 Екземпляри: 0
Колективен автор: Social Science History Association
Подзаглавни данни: Vol. 17 : 1993 : No. 3
Авторска отговорност: Social Science History Association
Година на издаване: 1993
Издателство: Duke University Press;Durham
ISBN: 0145-5532
Страници: 325-484 p.
Език: англ.
Сигнатура: IO/P/ХР2
ID: NSI010012956
 
 Екземпляри: 0
Колективен автор: Social Science History Association
Подзаглавни данни: Vol. 17 : 1993 : No. 4
Авторска отговорност: Social Science History Association
Година на издаване: 1993
Издателство: Duke University Press;Durham
ISBN: 0145-5532
Страници: 485-617 p.
Език: англ.
Сигнатура: IO/P/ХР2
ID: NSI010012957
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):