Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=National Statistical Office$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
 Екземпляри: 1
Книга
Колективен автор: Tilastollisen Paatoimiston Julkaisema; Utgiven av statistiska centralbyran; Central statistical office
Паралелено заглавие: Statistisk Arsbok for Finland
Подзаглавни данни: 1953 1953
Авторска отговорност: Tilastollisen Paatoimiston Julkaisema Central statistical office Utgiven av statistiska centralbyran
Година на издаване: 1954
Издателство: Valtioneuvoston Kirjapaino;Helsinki; Statsradets tryckeri;Helsingfors
Страници: 452 с.
Език: англ.
Сигнатура: SO/FIN/Y/ХР2
ID: NSI010001681
 
 Екземпляри: 1
Книга
Колективен автор: Tilastollisen Paatoimiston Julkaisema; Utgiven av statistiska centralbyran; Central statistical office
Паралелено заглавие: Statistisk Arsbok for Finland
Подзаглавни данни: 1954 1954
Авторска отговорност: Tilastollisen Paatoimiston Julkaisema Central statistical office Utgiven av statistiska centralbyran
Година на издаване: 1955
Издателство: Valtioneuvoston Kirjapaino;Helsinki; Statsradets tryckeri;Helsingfors
Страници: 452 с.
Език: англ.
Сигнатура: SO/FIN/Y/ХР2
ID: NSI010001707
 
 Екземпляри: 1
Книга
Колективен автор: Tilastollisen Paatoimiston Julkaisema; Utgiven av statistiska centralbyran; Central statistical office
Паралелено заглавие: Statistisk Arsbok for Finland
Подзаглавни данни: 1955 1955
Авторска отговорност: Tilastollisen Paatoimiston Julkaisema Central statistical office Utgiven av statistiska centralbyran
Година на издаване: 1955
Издателство: Valtioneuvoston Kirjapaino;Helsinki; Statsradets tryckeri;Helsingfors
Страници: 460 с.
Език: англ.
Сигнатура: SO/FIN/Y/ХР2
ID: NSI010001708
 
 Екземпляри: 1
Книга
Колективен автор: Tilastollinen Paatoimisto; Statistiska centralbyran; Central statistical office
Паралелено заглавие: Statistisk Arsbok for Finland
Подзаглавни данни: 1956 1956
Авторска отговорност: Tilastollinen Paatoimisto Central statistical office Statistiska centralbyran
Година на издаване: 1957
Издателство: Valtioneuvoston Kirjapaino;Helsinki; Statsradets tryckeri;Helsingfors
Страници: 457 с.
Език: англ.
Сигнатура: SO/FIN/Y/ХР2
ID: NSI010001781
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):