Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Lilova, Kamelia$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
 Екземпляри: 4
Колективен автор: Национален Статистически Институт; National statistical institute
Паралелено заглавие: Statistics
Подзаглавни данни: [Списание] : Национален статистически институт бр. 4
Авторска отговорност: Гл. ред. Екатерина Арнаудова Editor-in-chief Ekaterina Arnaoudova
Година на издаване: 2006
Издателство: СТАТПРИНТ;София
ISBN: 0204-8698
Страници: 106 с.
Език: бълг.
Сигнатура: Р1/С73/ХР3
ID: NSI010005694
 
 Екземпляри: 4
Колективен автор: Национален Статистически Институт; National statistical institute
Паралелено заглавие: Statistics
Подзаглавни данни: [Списание] : Национален статистически институт бр. 2
Авторска отговорност: Гл. ред. Стоян Цветков Editor-in-chief Stoyan Tsvetkov
Година на издаване: 2007
Издателство: СТАТПРИНТ;София
ISBN: 1310-7410
Страници: 110 с.
Език: бълг.
Сигнатура: Р1/С73/ХР3
ID: NSI010005870
 
 Екземпляри: 4
Колективен автор: Национален Статистически Институт; National statistical institute
Паралелено заглавие: Statistics
Подзаглавни данни: [Списание] : Национален статистически институт бр. 3
Авторска отговорност: Гл. ред. Стоян Цветков Editor-in-chief Stoyan Tsvetkov
Година на издаване: 2008
Издателство: СТАТПРИНТ;София
ISBN: 1310-7410
Страници: 81 с.
Език: бълг.
Сигнатура: Р1/С73/ХР3
ID: NSI010006130
 
 Екземпляри: 4
Колективен автор: Национален Статистически Институт; National statistical institute
Паралелено заглавие: Statistics
Подзаглавни данни: [Списание] : Национален статистически институт бр. 1-4
Авторска отговорност: Гл. ред. Йордан Калчев Editor-in-chief Yordan Kalchev
Година на издаване: 2009
Издателство: ДЕМАКС;София
ISBN: 1310-7410
Страници: 245 с.
Език: бълг.
Сигнатура: Р1/С73/Ч
ID: NSI010006565
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):