bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1679473221 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СТАТИСТИЧЕСКАТА НАУКА
Иванка Съйкова
Abstract: Въпреки повече от 260 годишната си история предметът на статистическата
наука все още не е определен ясно и еднозначно. Неясен остава и характерът
на тази наука. В научен оборот са различни виждания за предмета и съдържа-
нието на статистическата наука, подкрепяни от различни групи изследователи
и практически дейци. Ще припомня, че през 50-те години на ХХ в. в бившия
Съветски съюз се разгръщат разгорещени дискусии по предмета на статисти-
ката. От тях се появиха 156 дефиниции на предмета. В днешно време неедно-
значните визии за предмета продължават1
Keywords: статистическа наука; статистика
Date published: 2014-04-03
Download full text