bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1679473632 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

ПРОДУКТИВНОТО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ - КРЕАТИВЕН ФАКТОР ЗА ТЯХНАТА ИНОВАЦИЯ И РАСТЕЖ
Асен Ковачев
Abstract: В статията се разглежда проблемът за адекватния измерител на ефективността при развитието на икономическите системи - продуктивността на ресурсите. Тяхното продуктивно преструктуриране и производните от него интегративни ефекти формират доминиращата част от тази ефективност. Тези ефекти се генерират чрез рекурентните продуктово-ресурсни взаимодействия (покупко-продажби) при итегративното решаване на системи нелинейни интегрални и диференциални векторни уравнения. За това решение се прилага оригинален алгоритъм: RPSD (Restructuring-Productivity-Sustainable Development).
Понастоящем липсва адекватен апарат за изследване на редица проблеми, което би позволило радикално да се разшири приложената сфера на системния подход. Този апарат би следвало да се базира върху специфичното системно възприемане на света, но и върху специфичния логико-методологически и математически апарат.
Keywords: интегративни ефекти, приоритети за развитие, преструктуриране, алгоритъм за решение, системи
Date published: 2022-06-29
Download full text