bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1679473071 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА - АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД
Дирекция Демографска и социална статистика
Abstract: Обектите, единиците и основните признаци на наблюдение в Преброяване 2011 са регламентирани в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година. При разработването на инструментариума на преброяването са включени и допълнителни променливи, които допринасят за повишаване на качеството на информацията, аналитичността на данните и осигуряването на допълнителна информация за изследваните процеси. Обект на преброяване на жилищния фонд са:
• жилищните сгради, включително тези, които към момента на преброяването не се използват за живеене;
• жилищата, които се използват за живеене, и необитаваните жилища.
Keywords: 2011; структура; сгради; жилищен фонд; преброяване
Date published: 2014-04-03
Download full text