bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1675153738 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ГЪВКАВАТА СИГУРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ И АКАДЕМИЧЕН ДИСКУРС
Любен Томев, Надежда Даскалова
Резюме: Статията разглежда концепцията за гъвкава сигурност, която беше лансирана от европейските институции като алтернатива на неолибералните идеи за гъвкавост на пазарите на труда и отговор на значителните промени в европейските пазари на труда в резултат на нарастващата глобална конкуренция. Представен е политическият дебат и основните идеи в документите на ЕС. Обобщени са насоките на академичните изследвания, като акцентът е поставен върху изследванията в условията на криза.
Ситуацията по отношение на гъвкавостта и сигурността в България е представена чрез анализ на данните от емпирично изследване по модул „Гъвкавост и сигурност на заетостта”, включен в изследването „Индекс на трудовия климат 2012”. Представени са данни за характеристиките и честотата на вътрешната гъвкава заетост, както и за оценката на респондентите за сигурността и гъвкавостта на заетостта им по социо-демографски и структурно-икономически признаци.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-08-19
Свали пълен текст