bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1679401366 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ИЗМЕРВАНЕТО - НЕГЛИЖИРАНИЯТ ПРОБЛЕМ ПРИ ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ С ПОМОЩТА НА СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
Маргарита Ламбова
Резюме: Представени са разсъждения относно измерването, измерителните скали и измерителните теории, като на тази основа в съответствие с набелязаната цел са разкрити някои проблемни моменти, несъобразяването с които би могло да доведе до логическа несъстоятелност на резултатите от емпирични изследвания, осъществявани с помощта на статистически инструментариум.
Акцентира се основно върху проблемите, свързани с качеството на числовата проекция на емпиричните дадености и с нивото на скалиране при работа с косвено наблюдаеми свойства с естествена градация на значенията, измерени с помощта на псевдоколичествени индикатори.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2018-06-07
Свали пълен текст