bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1679406743 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ЗА ТОЧНОСТТА НА ОЦЕНКИТЕ ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МИНАЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Димитър Аркадиев
Резюме: В статията се разглежда проблемът с точността на оценките на населението на България в по-отдалечени в миналото периоди от време. Обсъждането се ограничава за населението на Средновековна България. Изворова база за неговото определяне практически отсъства. Затова се прилагат методи и подходи, разработени от различни автори. Отговаря се на някои въпроси във връзка с прилаганите методи за оценка на броя на населението. Тези въпроси се задават от участници в интернет форуми, обсъждащи темата. Обобщаващият отговор е, че не съществува единен модел, с който да се описва изменението в броя на населението. Всеки модел има различни ограничения във времето, страната, района и други. Затова получаваните оценки за конкретна страна често са с големи грешки. Показани са примери с оценката на населението на Средновековна България. Представени са някои модели, предложени от Джосиа Кокс Ръсел (Josiah Cox Russell). Те са построени въз основа на данните от регистрацията на домакинствата в Англия през 1086 година. В едни случаи тези модели дават добри резултати, а в други - не. Това се обяснява с разликите в развитието на Англия и България през изследваната епоха.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2018-06-07
Свали пълен текст