Редакционна колегия

Заместник главен редактор:

доц. д-р Михаил Кончев
Зам.-председател на Националния статистически институт – София, България

Отговорен редактор:

Антоанета Илкова
директор на дирекция „Многосекторна статистика, методология и сътрудничество“, Национален статистически институт – София, България

Членове:

проф. д-р Тодор Калоянов Николов
Университет за национално и световно стопанство – София, България

проф. д-р Елефтериос Таласинос
Асоцииран професор, Университет на Малта – Мсида, Малта, гост-професор в 8 европейски университета

проф. д-р по икономика Никша Алфиревич
Университет на Сплит – Сплит, Хърватия

доц. д-р Мариана Коцева
Университет за национално и световно стопанство – София, България
Генерален директор на Евростат – Люксембург, Люксембург

доц. д-р инж. Александър Ефремов
Технически университет – София, България

доц. д-р Ангел Марчев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София, България

доц. д-р Боряна Богданова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София, България

доц. д-р Екатерина Тошева
Университет за национално и световно стопанство – София, България

доц. д-р Калоян Харалампиев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София, България

доц. д-р Любомир Иванов Тодоров
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, България

доц. д-р Маргарита Ламбова
Икономически университет – Варна, България

доц. д-р Пламен Иванов Петков
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, България

доц. д-р Александър Найденов
Университет за национално и световно стопанство – София, България

доц. д-р Пламен Т. Ненов
Икономист-изследовател, Банка на Норвегия, изследовател I, Жилищна лаборатория, Метрополитен университет в Осло,
доц. по икономика, Норвежко бизнес училище – Осло, Норвегия

д-р Тудорел Андрей
Председател на Националния статистически институт на Румъния – Букурещ, Румъния

Членове на редколегията от Националния статистически институт:

д-р Свилен Колев
Зам.-председател на Националния статистически институт – София, България

д-р Галя Статева
Национален статистически институт – София, България

Деян Славов
Национален статистически институт – София, България